Какво е нужно да знаем за септичните ями

Ремонти — By on 14.10.2019 8:37

Септичните ями са едни от най-старите съоръжения, предназначени за събиране и третиране на битови отпадни води. И днес тяхното използване продължава, особено в райони, където няма възможност за свързване с централна канализация. За съжаление такива квартали са много и към днешна дата. Дори големи части от някой от т.нар. елитни квартали като Драгалевци, Горна Баня, Симеоново и Бояна все още са лишене от канализация. Според проведено проучване 20% от столичните семейства разчитата на септична яма, заради лошата или недовършена инфраструктура. Но от този проблем страдат всички населени места.

Къде са приложими септичните ями

Обикновено изгребните ями, които са алтернатива на канализацията са приложими в малките населени места, индивидуални къщи, вили и комплекси в отдалечени райони.
Процесът на изграждане и пускане в експлоатация на фамилна изгребна септична яма е свързан с някои правила, които е важно да се спазват, за да не възникнат проблеми при експлоатация.

Най-честите проблеми, с които може да се сблъскате са:

- Събиране на голямо количества утайка по дъното на ямата, което води до намаляване на полезния обем
- Поради неправилно третиране и неспазване на изискванията, често се случва да се стигне до запушване на отходната тръба
- Отделянето на неприятни миризми е също проблем, от който хората се оплакват
- Възможно е и затлачване на стените на септичните ями

Отстраняването на тези проблеми става най-вече чрез изпомпване на ямата, но това не е лесно, а и изисква средства. Затова, важно е, при изграждането на септични ями да се имат предвид някои изисквания.

Септична яма за къща

Изисквания към изграждането

Едно от основните неща за безпроблемна експлоатация са мястото за построяване на септичната яма.
Имайте предвид, че за да функционира правилно едно такова съоръжение, то трябва да е отдалечено поне на 10 метра от сградата по посока на наклона на терена. Тръбата, която се пуска от къщата до ямата трябва да е права, в противен случай може да се предизвика запушване. Необходимо е, също така, наклонът на тръбата да е по-голям. Трябва да се извърши проверка на почвата определена за попивно поле.

Нужно е и да се знае каква е хидравличната пропусквателност. От особено значение е да се определи правилно капацитета на септичната яма. За това е нужно да се изчисли средната консумация на човек на ден, както и параметрите на ямата като ширината, дължината и др. метрики. Препоръчително е септичните ями да са с по-големи размери от необходимото, защото така се намалява броя на изпомпванията. Намалява въздействието на случайно попаднали токсични продукти в ямата.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment