Църковен брак – обет пред Бога

За нея — By on 12.02.2018 9:26

Църковен брак – това е едно от светите тайнства на църквата, чрез което двама човека, мъж и жена, дават обет пред Бога и встъпват в брак, благословен по този начин направо от Бога. Църквата все пак има някакви изисквания относно встъпването в църковен брак, които са доста основателни. Например, според църковния календар има дни, през които е позволено встъпване в църковен брак, както и такива дни, през които това не е позволено.

Главно забранените дни са по време на постите, било то Великденски, Петрови, Богородични или Коледни, както и в събота и в дни, в които се пада Задушница – денят в който се почитат мъртвите души. Освен забрана за дни, църквата има и забрана за встъпване в църковен брак по родство. Най-главното е кръвното родство по права линия от всички степени. Това означава, че се забранява връзка на лица, които произхождат пряко или непряко от другото. Тоест родител не може да се жени за деца, внуци и правнуци и обратното. Родител и неговите деца са първа степен на родство, родител и внуци са втора степен на родство, родител и правнуци са трета степен на родство и т.н.

Друга забрана, която се спазва е по съребрена линия до пета степен включително. Тоест тази забрана важи за лица, които имат общ родоначалник, без те пряко да произхождат от другия. Тоест, братя и сестри са втора степен по съребрена линия, а племенници, чичовци и лели са трета степен по съребрена линия и т.н.. Има и още една забрана, и тя е по сватовство, тоест между роднините на съпрузите. И накрая, другата забрана е по св.Кръщение, тоест забранено е на кръстник или кръстница да встъпва в църковен брак със своя кръщелник или кръщелница.

Като се замисли човек, наложените забрани изобщо не са малко, но те са крайно необходими от една страна за да има здрави и добри поколения.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment