Фунгициди – лек за всички растения

Актуално — By on 22.01.2016 12:20

Фунгицидите са химически вещества, които напълно или частично спират развитието на причинителя на болести по растенията. Наименованието е от латинските fungus – гъба и caedo – убивам. В зависимост от химическите свойства те се разделят на неорганични – съединения на сяра, мед, и органични съединения. Органичните съединения са най-многочислената група – например производните на карбаматната киселина, фениламид, диметилдитиокарбамат, бензимидазол и други.

Според начина на въздействие върху причинителя на болестите по растенията препаратите са профилактични и
лечебни. Профилактичните препарати предпазват растенията от зараза, а лечебните действат върху мицела, репродуктивните органи и зимуващите стадии на причинителя и при зараза на растенията убиват патогена.

Характерът на ползване на фунгицидите е различен. За борба с болестите, при които причинителите се разпространяват чрез семената или се намират в почвата се извършва обеззаразяване на семената. Обеззаразяване на почвата се прави за унищожаване на почвените патогени – това мероприятие е много важно за парници и оранжерии. Растенията могат да се третират по време на покой – унищожават се зимуващите стадии на патогена. Пръскането се извършва рано на пролет или късно през есента. Препаратите за обработка на растенията по време на вегетацията имат профилактично и лечебно действие. Химични средства се ползват и за фумигация на складове и хранилища за зърно и плодове.

В зависимост от начина на разпределение в растението фунгицидите се разделят на контактни и системни. При третиране контактните препарати остават на повърхността на растението и действат на патогена при контакт с него.

Ефективността им зависи от продължителност на действие на препарата, количеството и задържането му на обработваната повърхност, времето. В селското стопанство се прилагат от края на 19 век. Системните фунгициди навлизат в растението, разпространяват се по проводящата система и спират развитието на причинителя на болестта вследствие на непосредствено въздействие върху него или чрез обмяната на веществата в растението. Ефективността им основно се определя от скоростта на проникване в тъканите на растението и в малка степен зависи от метеорологичните условия. Прилагането им започва значително по-късно – около 60-те години на 20 век.

Механизмът на действие на фунгицидите е различен. Някои препарати проникват в мицела на гъбата и предизвикват коагулация на протоплазмата, други нарушават дихателния процес, блокират активността на ферментите.

Спектърът на действие на химическите препарати също е различен и зависи от възможността патогена да приема един или друг. Някои от тях действат на много причинители на болести, други имат ограничен спектър на действие, а трети – изключително специфични.

Начините за ползване на препаратите са: пръскане и поливане на растения и почва; обеззаразяване на семена; фумигация на складове и хранилища.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment