Какво трябва да знаем за съвременното производство на пелети?

Актуално — By on 26.03.2016 15:41

В икономическата надпревара за най-изгодни варианти за домашно или промишлено отопление става изключително сложно за крайния потребител да прецени кои биха били най-добрите варианти за него в зависимост от целта, респективно дейността му. Ако до преди няколко години назад въглищата и газта стояха като основни алтернативи пред все по-заскъпяващото електричество, днес, нещата отново търпят сериозна промяна. На преден план, все по-осезаемо излиза темата за производство на пелети, които да са предназначени точно за огрев. Наясно ли сте, че с пелети би ви било двойно по-удобно, евтино, а и екологично съобразно да осигурите топлинна енергия и за жилището, и за бизнеса си? И изобщо наясно ли сте със съвременното производство на пелети? Защото за да преминете към този вид отопление, е препоръчително предварително да се запознаете с тези базисни начала. Вижте какво точно е нужно да знаете за съвременното производство на пелети:

1. Официално лицензирано, позволено – и у нас – което означава, че само по себе си днешното производство на пелети се развива.
Това ни дава два основни извода. Първо, природата не е ощетена от нашите действия, защото за да ви предлагат пелети, тези фирми са получили официално разрешение и дейността им е регламентирана. И второ, технологичният процес налага много по-евтини, ефективни и поносими подходи и стратегии за добива на пелети.

2. Най-голям е интересът в производството на иглолистни пелети.
Те са с най-висока калорична стойност, от което следва и, че най-малко материал се хаби за достигане на нужната цел, а тя е топлинната енергия. В повечето случаи, говорим за борови дървета.

3. За производство на пелети се допитват и бизнес структурите, и индивидуалните потребители.
С този извод можем да заключим, че не само хората като домакинства и семейства, но и предприятията са установили в пелетите по-добрата алтернатива както от електрическата енергия, която е неефективна поради високата си цена, така и дървата, които са не по-малко скъпи, а и доста ощетяващи за околната среда.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment