Ремонт на покрива – проблеми

Ремонти — By on 07.11.2017 7:28

Наскоро на едно младо тричленно семейство, живущо на последен етаж на триетажна жилищна кооперация в центъра на София, му се наложило да направи ремонт на покрива. От тук започнали и техните неволи, които били свързани главно с две неща – неприятни и проклети съседи, и безотговорни майстори.

Според съществуващия правилник към закона за етажната собственост, ремонт на покрива може да се извърши със съгласието на болшинството от съседите. В случая обаче, обитаващите втория етаж съседи отказват по какъвто и да е начин да съдействат за ремонт на покрива на сградата, изказвайки мнението, че такъв ремонт изобщо не е належащ, и че тях това ни най-малко не ги засяга. И въпреки провелото се общо събрание на сградата на тема „Неотложен ремонт на покрива“, на което е констатирано неговото изключително лошо състояние и наличните течове, засягащи обитателите на третия етаж, съседите от втория етаж отказват да поемат каквито и да е разноски и да съдействат по какъвто и да е начин.

При подписани съгласни живущите на първия и на третия етаж, се набират три оферти за ремонт на покрива, а домоуправителят изпраща писмено молба за издължаване на сумата към съседите от втория етаж.

След получаването на офертите и след ново провеждане на общо събрание, се избира най-удачната фирма това. Фирмата е привикана и е сключен договор, след което ремонтът започва. Обитателите от втория етаж обаче, не са съгласни с влизането на майстори в сградата и постоянно пускат кучето си порода питбул, което е агресивно и ги напада. Стига се до бой и до идване на полиция, но и това не помага.

Майсторите завеждат дело и не изпълняват поетата поръчка, живущите от първия и третия етаж и те на свой ред завеждат дело към обитателите на втория етаж. Накрая, младото семейство от третия етаж е принудено да продаде жилището си, с което проблемите им за щастие завършват.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment