Регистрация на фирма в Македония

Услуги — By on 25.10.2023 7:55

Северна Македония е държава, разположена в сърцето на Балканския полуостров. Поради местоположението си между по-големите държави и малкия си размер, той не е широко известен на много европейци, особено на предприемачите. Междувременно от няколко години местните власти активно ухажват инвеститори от цяла Европа чрез маркетингова кампания, наречена „Инвестирайте в Македония. Редица действия, предприети от местните лица, вземащи решения от първото десетилетие на 21 век, водят до динамично развитие на региона и го правят по-привлекателен от гледна точка на рентабилността на правенето на бизнес.

Данъците в Македония

Отвореният бизнес в Македония може да бъде много интересна алтернатива за бизнеса от Централна и Западна Европа. Благодарение на законодателството там вече може да се говори за Северна Македония като за една от най-атрактивните данъчно атрактивни страни в Европа. Корпоративният подоходен данък (CIT) е само 10%, а данъкът върху доходите на физическите лица (PIT) е между 10% и 18%, в зависимост от размера на спечеления доход.

Освен това Северна Македония е подписала споразумения за свободна търговия със страни от Европейския съюз, страни от ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), страни от ЦЕФТА (Албания, Молдова, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово), както и Турция и Украйна , което води до безмитна търговия с над 650 милиона предприятия.

Интересувате ли се от създаване на компания в Македония или искате да говорите за това?

Поверете тази задача на професионалисти. Свържете се с нас за регистрация на фирма.

Регистрация на фирма в Македония

Правителството на тази страна последователно следва стратегия, според която регистрацията на фирма в Македония трябва да бъде максимално опростено. Ето защо през последните години там беше въведена така наречената система на едно гише, която дава възможност на инвеститорите да учредят фирма в Македония под формата на еднократно подаване на документи само в една институция. Целият процес се очаква да отнеме не повече от 4 часа, което означава, че регистрацията на
фирма в Македония е по-лесна и бърза, отколкото в повечето западни страни.

Чуждестранните инвеститори не трябва да отговарят на никакви допълнителни изисквания освен тези, които се прилагат за местните предприемачи. Македонският търговски закон постановява, че дружествата са независими субекти, напълно отделени от своите учредители, съдружници или управители. Правната система на Македония предвижда пет различни форми на дружества – акционерно дружество (AD), дружество с ограничена отговорност (DOO), събирателно дружество (JTD), командитно дружество (KD) и командитно акционерно дружество (KDADA).

Отворено дружество в Македония под формата на дружество с ограничена отговорност може да се направи от не по-малко от 2 и не повече от 50 съдружника (изключение прави ДООЕЛ – еднолично дружество с ограничена отговорност). По принцип договорът на такова
дружество трябва да съдържа предмета на дейност, начина на представителство, субекта за вземане на решения и метода на разпределение на приходите (или покриване на загубите), а подписите върху такъв договор трябва да бъдат нотариално заверени публичен. Минималният акционерен капитал е 5000 евро.

Интересувате ли се от създаване на компания в Македония или искате да говорите за това?

Поверете тази задача на професионалисти. Свържете се с нас за регистрация на фирма.

Икономически зони на Северна Македония

Технологично-промишлените зони за развитие (TIDZs) са де факто македонският еквивалент на специалните икономически зони, известни в Полша. Инвеститорите, които решат да отворят бизнес в такава зона, могат да разчитат на освобождаване от данък върху доходите дори за период до 10 години.

Освен това те предлагат допълнителни предимства под формата на готова инфраструктура, необходима на потенциалните предприемачи. Всяка зона има възможност за безплатно присъединяване към инсталации и освобождаване от такси за подготовка на строителната площадка. Освен това е възможно да се получат безвъзмездни средства до 500 000 евро за започване на строителство, а отдаването на земя при преференциални условия може да бъде до 99 години.

Готова фирма в Македония или закупуване на фирма в Македония

Поради простотата и бързината на процеса на създаване на бизнес, закупуването на фирма в Македония не е много популярно. Предвид съществуващите улеснения за предприемачите, подобна процедура не е изгодна.

Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment