Съвременна професия – професионален домоуправител

Услуги — By on 10.12.2017 20:33

Професията професионален домоуправител все повече става на мода, тъй като нуждите от такива професионалисти нарастват главоломно. В големите градове старите еднофамилни къщи са разрушени, а спомените за тях са останали само в съзнанието на по-старите жители или на снимки.

На тяхно място бързо се издигат нови многоетажни и модерни сгради, които мигновено се напълват с различни обитатели, с различни манталитети и интереси. Това различие в много случаи води до изявяване на някакви неразбирателства по отношение на общото пространство, което ползват в дадената сграда. Имено поради това, за избягване на конфликти от всякакво естество, би било добре да се наеме от специализирана фирма професионален домоуправител.

Той, като неутрален представител, се приема по-добре от всички обитатели, и неговите функции, освен да възцари нужното спокойствие, са най-различни. Той е отговорен за свикването на общите събрания на живущите в сградата, за изготвянето на домовата книга, и регистрацията й в общината. Друга функция на служителя професионален домоуправител София е изготвянето на правилник за вътрешния ред и спокойствие, както и за управление на етажната собственост.

Много важна негова функция е и защита на общия интерес на мнозинството собственици на апартаменти, събиране на всякакъв вид такси от обитателите, водене на изрядна документация, както и изпълняване на функцията касиер. В задължението на всеки професионален домоуправител влиза изготвянето на годишен бюджет на сградата, в който се вписват какви ремонти и поправки са належащи да се извършат, както и какви консумативи за общите части е необходимо да се закупят.

Към неговите задължения, освен плащането на ежемесечните сметки за ток, вода, топлофикация, спадат още и отговорността за поддръжката на входа с общите части – чистота на стълбища, коридори, асансьори, и други прилежащи такива части, както и изрядност на всички инсталации в тях, тяхното поддържане и поправка, ако е необходимо.

Ето защо избор на професионален домоуправител е гарант за добър живот във вашата кооперация и разбирателство със съседите.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment