Какво представлява оперативен лизинг

Услуги — By on 22.12.2017 16:06

На съвременният пазар за услуги все по-голяма популярност получава оперативния лизинг. Все повече хора проявяват интерес към тази услуга за да се снабдят с необходимите им видове имущество. Тази услуга се отнася към такава разновидност на аренда на имущество, при която предлагания срок на договор не превишава периода на амортизация на това имущество. В резултат на това имуществото може да се предлага като услуга на много клиенти. В масовите случаи договорите се сключват за 3 години.

С оперативният лизинг се определят условия, които го отличават от другите видове наеми и аренди. Периодът на действие на договора за лизинг е значително под определеното време за експлоатация на посочения в договора обект, в резултат на което собственика не може да възстанови стойността на обекта за сметка на финансовите постъпления в рамките на един договор. Този обект се дава за ползване много пъти, а лизинговата организация носи отговорност за застраховки, ремонт и техническо обслужване.

Получателят на обекта има право да развали договора, ако наетия обект е в лошо техническо състояние. За даване по договор за оперативен лизинг подлежи само имущество, което се намира на разположение на лизинговата фирма.

За получаване на услугата оперативен лизинг потенциалният клиент трябва да се обърне лично към фирмата, предлагаща тази услуга. Трябва да разполага с необходимия пакет документи, както и със сумата, необходима за началната вноска. След подаване на заявка за услугата, специалистите се свързват с клиентите за уточняване на детайлите. Клиентът лично подписва договора и получава заявеното имущество. Съществуват различни предложения на имущество – автомобили, селскостопанска техника, строителна техника и оборудване.

Стойността на услугата при лизинг е значително изгодна. Използването на такива услуги дава възможност фирмите-ползватели да не нарушават собствения си баланс с допълнителни разходи за закупуване на техника, която ще се ползва за кратък срок.

Наред с положителните качества, операционният лизинг има и някои недостатъци. Предлагащите услугата имат право да ограничат времето за ползване по свое усмотрение. Обекта за ползване може да бъде избиран само от имуществото, с което разполага към момента фирмата.

Недостатъците, в сравнение с положителните качества, са малко и незначителни, което прави тази услуга все повече търсена, защото е изгодна.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment