Отпушване на каналите според вида на запушването

Услуги — By on 09.06.2017 17:15

Как да се почисти тръбопровода на канализацията зависи от това, какъв вид запушване се е появило и доколко е сериозен проблема.

Може да се започне отпушване на каналите с най-разпространените начини, ако те не помогнат ще се наложи да се приложи нещо по-сериозно, например, хидродинамично почистване на тръбите.

По време на такава операция по вътрешните стени на канализационните тръби действа вода, подавана в тръбата под голямо налягане. Под въздействието на ударите на водата тапата от отпадъци се разбива и частиците се отнасят по канализацията, а отпушването на каналите е приключило.

Химическите препарати, предназначени за отпушване на каналите и почистване на тръбите, са много подходящи за справяне с експлоатационното замърсяване, ако е забелязано навреме.

Обикновено е достатъчно да се налее в тръбата гореща вода, в която предварително е разтворена сода за хляб. Под нейното действие отложените мазнини се разтопяват и разтварят, и всичко на частици заминава по канализацията.

Ако имате под ръка някакви химически препарати, не е необходимо да ползвате вряла вода. При прилагане на химически средства да се прочете добре инструкцията, даваща информация за начина на ползване и средствата за безопасност. Тази инструкция задължително трябва да придружава всеки препарат.

Всеки химически състав на препаратите за отпушване на каналите е вреден за дихателните пътища на човека. За това, за да не си навредите на здравето, трябва да помислите как по време на чистенето да проветрявате помещението.

За отпушване на канали с леки замърсявания може да се използва ръчна вакуум помпа. Чрез нейното използване може да се отстрани не само експлоатационно, но и механично замърсяване.

Използването е много лесно. Необходимо е да се закрие отвора на мивката с гумената чашка, да се налее вода, така че чашката да е покрита. След това се правят няколко кратки и бързи движения.

В резултат запушването се пробива и навън може да се появят отпадъци или попадналия в канализацията предмет.

Ако канализацията много често се запушва, трябва да се определи къде именно то се получава.

Една от причините може да бъде неправилно сглобена система – достатъчно е да се отстранят неизправните елементи в системата.

Ако тези запушвания се появяват на различни места, необходимо е да се провери правилно ли е направен монтажа на тръбите и до колко е спазен наклона.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment