Отговорност на земеделските стопанства е да инвестират в модерни поливни системи

Актуално — By on 09.10.2020 13:35

В земеделието рационалното използване на водните ресурси е основно условие за производството на растителна храна в постоянно променящия се климат. Изменението на климата има значително въздействие върху производството на земеделски култури в много региони на света. Следователно, за да се осигури добив е необходимо напояване.

Други обстоятелства, като недостатъчни или непостоянни валежи, също създават нужда от изграждане на поливни системи, целящи да коригират недостига на естествено напояване. По този начин става възможно да се трансформират огромни площи земеделски земи, които иначе биха останали сухи и безжизнени, в полезни и плодородни. По тази причина над 150 милиона хектара земя по целия свят се обработват чрез изкуствено напояване.

Приложение на поливната система в комерсиалното земеделие

В съвременното земеделие се използват различни методи на напояване чрез специално изградени поливни системи. Те имат задачата да осигурят необходимата влага на кореновата система на отглежданите растения. Изборът на напоителна инсталация не зависи единствено от цената на дадена готова разработка, а преди всичко от вида на култивираните култури, както и от качеството на почвата и климата.

За напояването на различните видове култури са предназначени различни видове помпени иригационни инсталации. В сухите райони възниква необходимост от максимално ефективно добиване и насочване на водата при поливане на засадените площи. За щастие днес пазарът предлага не само необходимото ноу-хау, но и най-добрите технологии.

Сред тях са сондажните помпи и турбини, използвани за извличане на вода от земята или водопровода, с което се осигурява необходимото водоснабдяване. И тъй като не всички стопанства имат безпрепятствен достъп до вода, производителите на агро техника разработиха помпи, които могат да бъдат позиционирани свободно.

Някои разработки могат да бъдат инсталирани на платформа и да се използват за плавно изпомпване на вода от реки и езера, което е изключително практично. Помпите със сух ротор също са доказали своята стойност в практиката. С тяхна помощ е възможно да се изпомпва необходимия обем абсолютно независимо от нивото на водата и да се пренасочва точно до мястото на употреба.

Освен това в големи равни участъци често не е необходимо наличието на оптимално водно налягане за надеждно водоснабдяване, особено когато нивото на водата варира. Високопроизводителните системи за повишаване на налягането са предназначени специално за целта.

С тях можете да сте сигурни, че при правилно налягане на водата всички растения в засадения участък ще бъдат добре напоени. Високотехнологичното земеделско оборудване гарантира доставката на вода при едно и също налягане, дори с променливи нива, при максимална икономия на енергия.

В съществуващите в глобален мащаб земеделски земи могат да отглеждат хранителни култури, с които да се изхранят над 800 милиона души по целия свят. За тази цел се изисква изграждането на резервоари и модернизирането на остарелите и неефективни напоителни системи. Учените стигнаха до тези изводи, след като анализираха ефективността на земеделието и използването на водния ресурс в 130 от най-важните селскостопански райони, които осигуряват почти 100 процента от първичната хранителна продукция.

Всяко земеделско стопанство следва да модернизира своите поливни мероприятия, използвайки качествена техника от професионален тип. Едно много подходящо място за покупка на тракторни и моторни помпи за напоителни инсталации е онлайн магазин euroagro.bg, където ще ви предложат не само качествени продукти, но и полезни насоки при избора поливна система и начина ѝ на експлоатация.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment