Образователни заеми

Без категория — By on 14.12.2021 14:30

bankov-zaem  Образователни заеми се издават за заплащане на обучение във висши и средни учебни заведения, в курсове за повишаване на квалификацията и обучения.

В общ смисъл тази финансова услуга е дългосрочен банков заем, който може да се изразходва само за разходи, свързани с образованието. Издава се на ученици, подготвящи се за прием, и студенти от висши и средни учебни заведения.

Ако заетите средства ще плащат за обучение в чужбина, кредитополучателят трябва да е навършил 21 години, а лихвата ще бъде много по-висока. Заемът най-често се отпуска по безкасови средства: парите незабавно се превеждат в образователната институция. Ако плащането се извършва не веднага за целия период на обучение, а по семестър, е необходимо редовно да доказвате на банката, че сте получили образование.

С дългосрочен заем за голяма сума банките предоставят отсрочка за погасяване за периода на обучение. Така първото плащане ще трябва да се извърши едва след дипломирането, а преди това ще се плащат само лихви.   За да намалите лихвения процент, можете да използвате програмата за държавни субсидии.

Плюсове на заемите за образование

  Основното предимство на образователните заеми е възможността да се премахне непоносимата финансова тежест за времето на обучение и да се посвети цялото време на образованието. Банката сама ще преведе необходимата сума на учебното заведение и не е нужно да се притеснявате, че крайните срокове ще бъдат пропуснати.

Банките предоставят заеми за образование при благоприятни условия. Сред основните им предимства са:

  • лихвеният процент е 1,5 пъти по -нисък от стандартния;
  • няма комисионни;
  • голяма сума на заема, която ще покрие до 90% от разходите за обучение;
  • програми за държавни субсидии, които могат да удължат отсрочването и да намалят лихвения процент;
  • допуска се привличане на съзаемополучатели.

 

Недостатъци на образователните заеми

  По този начин образователният заем е удобен и достъпен начин за плащане на обучение в добър университет. Но тази програма има и своите недостатъци. На първо място, потенциалните кредитополучатели се спират от надплащане. В допълнение към цената на самото обучение, ще трябва да платите и лихва на банката.

В допълнение, недостатъците на образователния заем включват:

  • дълъг срок за вземане на решение (15-20 дни);
  • голям брой необходими документи, които кредитополучателят трябва да събере сам. Това, в допълнение към паспорта, договора за обучение, удостоверения, потвърждаващи платежоспособността на поръчителите и др.;

Програмите за образователни заеми варират в замисимост от вида банка. Някои финансови организации си сътрудничат само с тесен кръг университети, който обикновено включва най-престижните и скъпи институции. Някои трудности могат да бъдат причинени от факта, че заемите се издават на мястото на регистрация.

Има недостатък и разсрочено плащане за периода на обучение. Лихвите продължават да се натрупват и основната част от дълга не се погасява. Резултатът е голямо надплащане. Струва си да вземете образователен заем само ако сте напълно уверени в избраната от вас професия и вашите силни страни.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment