НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЕСТРИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Здраве — By on 02.07.2019 15:35

Първото сестринско училище в САЩ се открива през 1872г. през 1925г. броят на сестринските училища надхвърля 1700. Сестринските училища се издържат от обществени фондове. По-късно се създават университети за милосърдни сестри, където те получават висше образование и подготовка за преподавателки в сестринските училища, за директорки на училищата, директорки на болници.
Сестринското дело в Белгия води своето начало от Средновековието, когато са създадени първите дружества и братства за полагане на грижи за болните. Още от 1228г. сестри-августинки се грижат за болните в и извън манастирите. Почти до края на 19 в. Грижите за болните са в ръцете на сестринските ордени. През 1907г. е открито първото училище за сестри с 4-годишен курс на бучение.
Сестринското дело в Австрия води началото си от 1882г., когато е основан института Рудолфинерхаус с училище за милосърдни сестри. През 1913г. се основава второто училище за сестри във Виена.
Първото научно определение за сестринството дава Флорънс Найтингел, според която то е „действие по използване на обкръжаващата пациента среда с цел съдействие за неговото оздравяване…да се създадат най-добри условия за пациента за активиране на неговите собствени сили”. Тя публикува своите виждания за сестринството в „Записки за грижите” (1859г.). Някои от нейните мисли звучат съвременно и днес „…темповете на развитие на сестринското дело зависят от практиката, затова определения, които са актуални за съответното историческо време, социално-икономическа обстановка, потребността от сестринска помощ, преценките и представите на съответното лице.
За своето израстване и развитие като професия сестрите дължат много и на американската медицинска сестра, изследовател и преподавател Вирджиния Хендерсон. През 1961г. излиза нейният труд „Основни принципи на сестринските грижи”. В него тя посочва основните сестрински дейности, които се отнасят не само за всеки пациент, а и за всяка обстановка (болница, дом на пациента, училище и др.), изяснява уникалната роля на сестрата, мястото и като член на екипа за медицинска помощ, централната роля на пациента, извежда и други принципи, звучащи актуално и днес. За първи път се говори за разработване на писмени планове за здравни грижи .
През 1988г. се появява модел за централната роля на сестрата при оказване грижи за болния човек. Блейни и Хобсън приемат, че тя координира дейности между болнична администрация, клиники, лекари, пациенти и техни близки.
Съществуват различни теории за сестринството, всяка от които оформя същността на професията и я поставя на научна основа – Ф.Найтингел и теорията за околната среда, А.Орландо и теорията за сестринския процес, адаптационен модел на К.Рой, поведенчески модел на Д.Джонсън, теория на А.Кинг за постигане на целите и др.

Източник: PRESATA COM

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment