Как да се избере домоуправител

Услуги — By on 23.12.2017 17:28

Всеки жилищен блок се нуждае от съвестен домоуправител, било той жител на блока или друг, който изпълнява функцията на професионален домоуправител. Неговата задача е да следи за правилното изпълнение на правилника на кооперацията, както и за изправността на инсталации, но и за заплащането на всички общи сметки – за вода, за ток, за чистота, и др.

Той също съблюдава за чистенето на общите пространства, както и за извършването на ремонтни дейности, ако има такива, като събира оферти от различни фирми за извършване на даден ремонт. Той изчислява месечните сметки и прави списък, според който всеки един от обитателите заплаща съответната сума за общите части. Също така съставя специални списъци, според които всеки един обитател е отговорен за чистенето на снега през зимния период, с оглед на това да не се образуват опасни поледици.

Избраният домоуправител има функции да свиква, когато се наложи, и общо събрание на блока, а ако е нужно води и записките по протокола на събранието. Най-трудната задача на съвестния човек, който се е наел да бъде домоуправител, е да събира такси от недобросъвестни съседи. Всеизвестен факт е, че има хора, които много обичат да дразнят останалите и да правят точно обратното, просто така на пук на техните действия и решения.

В такива случаи за горкия човек настъпват неприятни моменти, които могат да стигнат и до саморазправа, а и по-далеч, направо до съд. От казаното до тук става ясно, че неговата задача не е особено приятна, поради което не всеки би желал да се захваща с тази дейност, дори и за определен кратък период от време.

По принцип във всяка жилищна сграда трябва да има домоуправител, но не са малко и случаите, когато жилищните сгради имат само по няколко етажи – три, четири, и съответно на обитателите не им се занимава с такива дейности и нямат никого, който да изпълнява гореспоменатата функция.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment