Какво трябва да знаем за бързите кредити

Без категория — By on 20.06.2022 13:13

odobrenie-na-zaemБързият заем е финансов продукт, който ви позволява да заемете малка сума за кратък период от време. По време на форсмажорни ситуации, когато средствата са спешно необходими и няма начин да се обърнете към банка за помощ, сътрудничеството с микрофинансиращи организации се счита за правилно решение.

 

Как да кандидатствате за бърз заем

Процедурата за експресно кредитиране включва незабавно сключване на сделка за предоставяне на финансови услуги. Заявленията се приемат дори онлайн чрез уебсайтовете на финансовите компании. Разглеждането и потвърждението или отхвърлянето на заявка за спешен заем става в рамките на няколко минути.

 

Заедно със заявлението клиентът трябва да предостави:

-  Паспортни данни

-  Информация за контакт – телефон.

-  Подробности за превода на средства.

Управителят на небанкова кредитна институция или автоматизирана програма обработва личната информация, получена в заявлението. Платежоспособността на клиента не се проверява, така че бързите заеми се издават без отчети за приходите. Парите се издават при предоставяне на надеждни данни. Неспазването на исканията на кредитора води до незабавно отхвърляне на заявлението.

Изисквания към кредитополучателите:

-  Възраст най-малко 18 години.

-  Правилно попълване на заявлението.

-  Наличие на паспорт/лична карта.

-  Наличие на мобилен телефон.

За да увеличите вероятността за одобрение на заема, е необходимо да попълните допълнителен въпросник с информация за мястото на работа, собствеността на имота, в който живеете, семейното положение и нивото на редовните разходи. Колкото повече информация за финансовото състояние се предоставя, толкова повече доверие вдъхва кредитополучателят на кредитора.

Основания за отказ:

- Грешки при попълване на заявлението.

- Предоставяне на невярна информация.

-Лоша кредитна история.

- Наличие на непогасени заеми.

- Проблеми със закона.

Размерът и срокът на заема се определят от кредитополучателя независимо, но окончателното решение относно условията на сделката се взема в зависимост от ограниченията, установени от кредитодателят. Финансовата институция има право индивидуално да определи размера на кредита, който да бъде отпуснат, както и срока на договора. Можете да получите заем в рамките на половин час. Отговорът може дори да бъде изпратен с SMS известие на телефонния номер, посочен в заявлението.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment