Какво е кредит на вноски?

Без категория — By on 16.03.2023 12:16

Заемът на вноски е вид заем, при който заемате фиксирана сума пари наведнъж. След това изплащате заема на определен брой плащания или вноски. Много от кредитите на вноски имат и фиксирани суми за плащане, което означава, че сумата не се променя през целия период на кредита, докато при променлив лихвен процент тази сума може да се промени.

Терминът “кредит на вноски” може и да не ви е познат, но вероятно сте чували или дори сте използвали много разпространени видове кредити на вноски.

Какво точно представлява заемът на вноски? Това е вид заем, който ви позволява да заемете фиксирана сума пари, когато кандидатствате за заем. За разлика от формите на револвиращ кредит, като например кредитни карти или кредитна линия, преди да вземете заем, трябва да решите точно колко пари са ви необходими.

След като вземете парите назаем, трябва да изплатите заема на вноски за определен период от време, който вие и заемодателят определяте при вземането на заема. Обикновено плащанията са месечни, но размерът на вноските може да варира. Срокът на заема е времето, за което кредитополучателят трябва да изплати заема. Например 72-месечен срок ще позволи погасяване за шест години.

Всяко плащане се извършва с вноска в рамките на определен период от време и затова се нарича “кредит на вноски”.

Често срещани примери за заеми на вноски

Много от най-често срещаните видове заеми, които хората вземат, се считат за заеми на вноски. Автомобилните, ипотечните, личните и студентските заеми са все видове заеми на вноски.

Заеми за автомобили

Заемите за автомобили обикновено се изплащат на месечни вноски за срок от 12 до 96 месеца, въпреки че не всички кредитори предоставят заеми с такива условия. Заемите с по-дълъг срок обикновено са с по-ниски месечни вноски, а също и с по-високи лихвени проценти. Това означава, че в крайна сметка ще платите повече за закупуване на автомобил с 84-месечен заем, дори ако вноските ви са по-ниски, отколкото с 36-месечен заем.

Ипотечни кредити

Ипотеката е кредит на вноски, който се използва за заемане на пари за закупуване на жилище. Обикновено ипотеките се изплащат на вноски за период от 15 до 30 години с месечни плащания.

Някои ипотечни кредити се предлагат с фиксирани лихвени проценти, които обикновено не се променят. Това означава, че посочените месечни плащания по главницата и лихвата също няма да се променят.

Лични заеми

Личните заеми са вид разсрочен заем, който може да се използва за различни цели, като например консолидиране на дългове или плащане на внезапни разходи, като например медицински сметки. Срокът на личните заеми обикновено варира от 12 до 96 месеца. Обикновено те имат по-високи лихвени проценти от другите видове заеми. Това може да се дължи на факта, че личните заеми обикновено не изискват обезпечение, като например автомобил или жилище.

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment