Какво е заем за ремонт на жилище?

Без категория — By on 30.01.2023 22:47

Заемът за ремонт на дома е общ термин и може да се отнася до личен заем, използван за ремонт на дома, или до друг вид заем, като заем за собствен капитал. Ако имате нужда от пари, за да покриете ремонт на дома, ето някои видове заеми, които можете да обмислите.

Лични заеми

Вашият кредит помага да се определи дали отговаряте на изискванията за личен заем и лихвения процент, който може да ви бъде предложен. Колкото по-добри са вашата кредитна история и кредитен рейтинг, толкова по-вероятно е да бъдете одобрени за заем при изгодна лихва.

Личните заеми обикновено са необезпечени, което означава, че не са свързани с обезпечение и се считат за заеми на вноски. Ако бъдете одобрени, ще получите определена сума пари, която трябва да бъде платена в определен период от време.

Лични заеми могат да бъдат кандидатствани чрез различни институции, като банки, кредитни съюзи, компании за потребителско финансиране, онлайн кредитори и партньорски кредитори.

Необезпеченият личен заем може да бъде привлекателна опция за ремонт на дома, тъй като къщата не е в гаранция. Така че, ако ситуацията стане трудна, не рискувате да загубите дома си.

Можете също така да получите по-добър лихвен процент с личен заем, отколкото с кредитна карта.

Заеми за собствен капитал

Самата къща може да ви позволи да финансирате ремонт. Заемът за собствен капитал е обезпечен заем, който използва вашия дом като обезпечение за обезпечаване на заема – вашият капацитет за заемане е пряко свързан с размера на собствения капитал, който имате във вашия дом. Собственият капитал е текущата стойност на вашия имот, минус всеки ипотечен дълг, който дължите.

Тъй като сумата на жилищния заем се изплаща като еднократна сума, може да има повече смисъл за хората, които имат предвид обща цена за основен ремонт на дома, като нов покрив. Само имайте предвид, че жилищните заеми може да са с такси. И ако не изплатите заема, рискувате да загубите дома си.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment