Значението на тайните клиенти за развитието на бизнеса

Без категория, Услуги — By on 11.01.2020 9:05

4e440511a9877cd7c7481db35024a40cБизнес предприемачите винаги са се опитвали да подобрят актуалното състояние на своята фирмена дейност, като използват различни финансови похвати, които в повечето случаи могат да се окажат и доста непотребни. Но, в последните години се наложи използването на услугите, предоставяни от т. нар. „тайни клиенти“. Те помагат на предприемачите и управителите на различните фирми да сравнят развитието на своите компании, с изискванията на пазара, както и с възможностите на конкурентните търговски организации.

Все пак, оказва се, че голяма част от проучванията, извършвани от „тайните клиенти“ са субективни и не притежават онези цялостност и детайлност, които са особено желани от бизнес предприемачите.
В тази връзка, един проект намери своето място в бизнес средата на страната ни, като влияе на икономическия климат, най-вече заради своята практичност и прецизност. Това е проектът, наречен „телефон на таен клиент“, който е всичко друго, но не и поредното маркетингово проучване, предприемано от различните компании и търговски организации.


Всъщност, каква е целта и какви са методите на този проект? Инициативата е базирана върху проучването на актуалните знания и умения, притежавани от служителите на определени компании. Но, трябва изрично да се подчертае, че проектът „телефон на таен клиент“ няма за цел да разграничи коректните от нелоялните търговски практики. Той по-скоро „илюстрира“ добрите търговски дейности, удостоверявайки положителните аспекти на съответните продукти или услуги.
Проектът е своеобразна алтруистична алтернатива, която няма аналог, поне засега, в икономическия живот на родните производители и търговски предприятия. Той улеснява потребителите в техния избор, което е несъмнено предимство за тях, когато изпитват трудности, ориентирайки се в безбрежното и противоречиво „море“ от различни предложения на пазара за стоки и услуги. „Телефон на таен клиент“ е „свеж полъх“ и нов стимул за компаниите във време, когато светът, а и страната ни, се отърсват от неприятните последици на международната икономическа криза.

Източник: http://ric-bg.info/

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment