ЗАЩО СЕ ТЪРСЯТ БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ?

Без категория — By on 20.06.2022 13:26

byrzi-zaemi-1Доста често гражданите имат ситуации, в които спешно се нуждаят от пари. Не става дума само за закупуване на големи машини или недвижими имоти. Например може да са необходими пари за закупуване на скъпи лекарства или за спешен ремонт на автомобил, който не е застрахован.

В този случай банката ще издаде нецелеви заем. Трябва да се отбележи, че по подразбиране такива заеми се издават много по-дълго. И тъй като клиентът е значително ограничен във времето, се налага да се мисли за получаване на спешен заем. Тези заеми се издават основно от малки кредитни институции.

Основното предимство на такива заеми е не само скоростта на регистрация, но и минималния брой необходими документи. Ако клиентът ще кандидатства за заем в голяма банка, тогава той ще трябва да предостави сертификат за доход и редица други документи. Освен това, дори ако клиентът е в състояние да събере всички тези документи, няма гаранция за получаване на заем. Банката може просто да откаже, ако сметне клиента за ненадежден.

ЗАЩО НЯКОИ БАНКИ НЕ ОТПУСКАТ БЪРЗИ КРЕДИТИ?

Издаването на бързи кредити, издадени на база един документ, е много популярна услуга. Но не всички банки са готови да предоставят такава услуга. В този случай финансовите институции са изложени на голям брой рискове.

При издаване на такъв заем финансовата институция не изисква потвърждение, че клиентът наистина работи. Тоест банката не изисква удостоверение за доходи и опит на служителя на фирмата, който издава кредита. От една страна, това е добре за клиента, тъй като не всички българи са официално заети. Огромен брой български граждани работят неофициално. Това означава, че получават заплатата си в пликове. Следователно хората не могат да докажат нивото на доходите си по никакъв начин.

Липсата на потвърдено ниво на доходи обаче е негативен момент за банката. Кредитната институция е лишена от възможността да прецени дали клиентът наистина ще може да изплати взетия кредит. Разбира се, това е голям риск, тъй като банката може да отпусне заем на физическо лице, което е лишено от източник на доходи. В този случай ще възникнат проблеми.

Друг изключително негативен момент е невъзможността да се провери кредитната история на клиента. За много големи банки КИ на потенциалния кредитополучател играе най-важната роля. Има случаи, когато банките отказват да предоставят заеми на хора с високо ниво на доходи поради лоша кредитна история. При кандидатстване за бързи кредити с 1 документ обаче не е възможно да се провери нищо друго освен личната карта на кредитополучателя. Ето защо не всички кредитни организации предлагат тази услуга.

Източник: Kredit Consult

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment