Европейски проекти 2014

Актуално — By on 04.09.2014 8:35
Европейски проекти 2014

Европейски проекти 2014

През 2014 година отново хиляди проекти ще намерят своя път към развитие благодарение на възобновените европейски проекти и програми.

До края на тази година Европейската комисия ще даде своето одобрение в рамките на няколко месеца по отношение на всичките видове програми.

Възобновени са много програми и са създадени отново проекти в областта на: ”Морското дело и рибарство, ”Транспорт и транспортната инфраструктура, ” Развитие на човешките ресурси”, ”Иновации и конкурентоспособност”, ”Региони в растеж”, ”Добро управление”, ”Околна среда”, ”Наука за образование и интелигентен растеж”;

Нови европейски проекти 2014

Всичките обновени проекти за 2014 година имат специфични цели, а бенефициентите са различни в зависимост от сферата, в която упражняват дейността си.

Проект ”Добро управление’‘ включва няколко основни момента, а именно: повишаване и стимулиране ефективността и капацитета както на съдебната система, така и на публичната администрация, промяна на начина, по който се случва предоставянето на услуги на гражданите и стремеж към усвояване на европейските пари по най-ефективния и ефикасен начин.

Европейски проекти 2014 – други програми за развитие

Други нови програми, от които ще могат гражданите да се възползват са: ”Иновации и конкурентоспособност”, както и ”Транспорт и транспортната инфраструктура”.

Новият проект, а именно ”Иновации и конкурентоспособност” обхваща сфери като: образованието, като се цели инвестиране в интелигентното развитие, чрез използване на ефективни и ефикасни методи.
От възможностите на този проект могат да се възползват: малки, средни и големи фирми и предприятия, както и микро иновативни предприятия, клъстери и така нататък.

Проектът ”Транспорт и транспортната инфраструктура” предвижда изграждане и съответно развитие на транспортната мрежа като това се смята за обща цел. Други приоритети на тази програма са успешно развитие на пътната структура в страната, бидейки част от Трансевропейската транспортна мрежа.
Изграждането и развитието на добра железопътна транспортна мрежа също заема своето място сред главните приоритети на тази програма за период 2014 – 2020 година.

Този проект може да се осъществи чрез изграждане на модернизирани транспортни участъци, като самата дейност може да включва още процеси като рехабилитация, електрификация и така нататък.

Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment