Все по-голям брой разрешителни удостоверения за офис сгради биват издавани у нас

Услуги — By on 14.12.2017 3:44

Според проведени през последната година изследвания у нас става ясно, че строителството на жилищни и офис сгради в София, Варна и Бургас продължава да расте все повече с всяка изминала година.
Изведените статистически данни красноречиво показват, че през второто тримесечие в България общият брой на издадените разрешителни удостоверения за строеж на офис сгради е нараснал до цели 1968. Интересна подробност е фактът, че при по-голям процент от административните офис сгради каченият ръст на всички разрешителни е почти 38%, а пък тяхното РЗП се редуцира с 4.3%. Що се касае до областите, в които са били издадени най-голям брой разрешителни удостоверения на офис сгради, то несъмнено това са София град и София област, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Благоеврад. А най-малко такива удостоверения биват предоставяни именно в градовете Смолян, Видин и Плевен.

Статистическите изследвания показват, че на годишна база разрешенията за строеж на сгради за живеене безспорно са се били покачили с цели 35.5%, докато на административните офис сгради е с 8.2%, а на всички други останали е със 72%. Разбира се, че се очаква и тяхното РЗП да бъде увеличено със съответно около 29.3, 225 и 88%. Важно е да подчертаем, че данните за второто тримесечие също показват, че са стартирали строежи на общо около 1282 сгради за живеене с приблизително 3844 апартаменти, намиращи се на тяхна територия и общо 528 хиляди квадратни метра застроена площ, също на тяхна територия. Що се касае до административните офис сгради, то техният брой е общо 25, а площта им е приблизително 7798 хиляди квадратни метра. Другите видове сгради са приблизително 1278 на брой, а тяхната площ е 799 хиляди квадратни метра площ.

Източник: Forton

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment