Бързи кредити за пенсионери

Без категория — By on 11.02.2021 14:05

Сред основните критерии за допустимост в рамките на банкова или небанкова институция е минималната и максималната възрастова граница.

Минималният праг започва от 18 (някои компании предоставят заеми на хора, които са поне на 24 години), а максималният е в повечето случаи 75 години. Така дори възрастните хора имат същите права и могат да се възползват от същите финансови продукти като тези на средна или напреднала възраст.

Често се случва банковите компании да не отпускат заеми на пенсионерите поради един много важен фактор, свързан със способността в момента парите да бъдат върнати, известен като кредитоспособност. Оценката на кредитоспособността представлява показател за риска от ЦКР, който се взема предвид в алгоритъма за допустимост. Това е динамичен показател с няколко променливи: история на кредитирането, редовни плащания, вид заеми, брой на последните запитвания или период от последния изплатен заем.

Въпреки че е силно искан, кредитният продукт за пенсионерите е много трудно да бъде одобрен от банките, тъй като възрастовата граница на клиентите е много важна при изчисляването на резултата, свързан с кредитоспособността. Този фактор се взема предвид, в зависимост от това кой решава одобрението на искания кредит.

Целият този тромав процес, който често отнема дълго време и има отрицателен резултат за пенсионерите, които искат заеми, е като снежна топка, към която се добавя и зависимостта на банковите компании от ЦКР.

Нека да разгледаме малко по-задълбочено темата и да се откажем от толкова много притеснения, защото за пенсионерите има алтернатива, която е възможно най-полезна. Тя е свързана с достъпа до бързите онлайн заеми от небанковите финансови институции, чийто възрастов лимит често е над 65, а необходимата документация е минимална.

Във финансовия сектор в България има много видове заеми за пенсионери, при които се приемат дори заявления от пенсионери по болест. Тези кредити могат лесно да бъдат отпуснати и върнати наведнъж или на равни месечни вноски.

Източник: https://creditportal24.com/

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment